ตั๋วหนังจะอยู่ที่ 3 ดอลลาร์สำหรับ โรงภาพยนตร์ ใหญ่ๆ ในสหรัฐฯ วันเดียวเท่านั้น

เพื่อเป็นเกียรติแก่วันภาพยนตร์แห่งชาติในวันที่ 3 กันยายน โรงภาพยนตร์ ทั่วประเทศจะเสนอตั๋วราคาถูกเพียง $3 วันเดียวเท่านั้น โรงภาพยนตร์ ทั่วสหรัฐอเมริกาจะขายตั๋ว 3 ดอลลาร์สำหรับวันภาพยนตร์แห่งชาติ วันภาพยนตร์แห่งชาติของปีนี้ ซึ่งกำหนดไว้สำหรับวันที่ 3 กันยายน จะเป็นวันแรกของวันภาพยนตร์แห่งชาติ National Cinema Day ยกย่องผู้รักภาพยนตร์และวงการภาพยนตร์ซึ่งผ่านจุดปะปนมาเล็กน้อยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา...