EA เตรียมเปิดตัวเกม Iron Man และ A Black Panther

เกม Iron Man และ Black Panther ถูกกล่าวหาว่าอยู่ในผลงานของ EA ในอนาคตอันใกล้นี้ แม้ว่าจะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับทั้งสองเกม EA เตรียมเปิดตัวเกม Iron Man และ A Black Pantherเกม Iron Man...